Nieuws

Mooie gift van Haringparty Woerden voor Inloophuis

Tijdens de Jaarlijkse Haringparty werd een veiling gehouden en de opbrengst van maar liefst 3.500 euro kwam ten goede aan Inloophuis ‘Leven met kanker’.

De Haringparty Woerden wordt jaarlijks georganiseerd door Grant Thornton, Ondernamen Woerden en La Gro Advocaten. Het vormt een ontmoetingspunt voor ondernemers, bestuurders en politici uit de regio die onder het genot van verse haring, heerlijke hapjes en gezellig entertainment informeel samenzijn.

Bestuurslid Dick Fokke nam de cheque in ontvangst namens het Inloophuis ‘Leven met kanker’ die op deze manier in staat blijft om de vele mooie activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten te organiseren.
Uit onlangs gehouden landelijk onderzoek blijkt dat de meerwaarde van Inloophuizen groot is, zo ook die van het Woerdense Inloophuis dat bijdraagt aan de positieve gezondheid van gasten die hierdoor minder een beroep doen op zorg en sneller terugkeren in het arbeidsproces.

Op de foto: Ernst van Waveren van Grant Thornton Accountancy, Adriaan Norenburg van La Gro Advocaten,  Rosanne Bader van Ondernamen en Dick Fokke van Inloophuis ‘Leven met kanker’.

            

Leuk en leerzaam bezoek Stadsmuseum

Dinsdag 28 mei brachten we met twaalf gasten een bezoek aan het stadmuseum in Woerden. Het was een beursvloerdeal: wij mochten een bezoek brengen aan het museum in ruil voor wat publiciteit hierover en dat doen we natuurlijk graag.

Nico Noordergraaf begeleidde ons vanuit het Inloophuis naar het museum. Lopend door de Havenstraat vertelde hij ons over deze historische straat met zijn monumentale gebouwen. In het museum was Nico ook onze gids en hij gaf uitleg over de geschiedenis van het museum en de verschillende schilderijen en Romeinse vondsten. Speciaal in deze periode was er de tentoonstelling 'Vrije Streken' geïnspireerd op het oeuvre van de 350 jaar geleden overleden meester-schilder Rembrandt van Rijn. De leden van de Kunstkring Woerden toonden hun beste werken. Hiermee sluit het museum op zondag 2 juni het Rembrandt jaar af, zie website stadmuseumwoerden.nl. Van 8 juni tot en met 10 november 2019 is er de tentoonstelling: Boeren van toen, de Haagse school in het Groene Hart rond 1900.

Het was een leerzame morgen die afgesloten werd met pannenkoeken eten in het Inloophuis.

     

 

 

Voetbalopbrengst 1.100 euro voor Inloophuis

Tijdens de jaarlijkse sponsoravond van Sportlust '46 op vrijdagavond 17 mei werd een spontane veiling gehouden van de Stichting Voetbal tegen Kanker. Inzet was de kampioensbal uit de wedstrijd z.s.v. Sportlust - v.v. Heerjansdam, getekend door staf en spelers van de selectie. Het winnende bod was van Martin van Oosterom van de Heeren Bouwmeester en Betonbouw. Deze bal bracht maar liefst € 1.100,00 op en het volledige bedrag wordt geschonken aan ons Inloophuis 'Leven met kanker'.  Gasten, vrijwilligers en bestuur zijn enorm blij met dit bedrag. Hartelijk dank hiervoor!

Veilingmeester was trouwens voetbalcommentator Sierd de Vos. Meer over deze avond is te lezen op de website van Sportlust '46.

Maatschappelijke waarde van Inloophuis blijkt substantieel

Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden levert een waardevolle bijdrage aan het welzijn van mensen die leven met kanker en hun omgeving. Dat was al bekend van eigen enquêtes maar onlangs bleek uit een groot landelijk onderzoek dat de maatschappelijke meerwaarde ook groot is. Het Inloophuis draagt bij aan de positieve gezondheid van gasten die hierdoor minder een beroep doen op zorg en sneller terugkeren in het arbeidsproces.

De conclusie dat de maatschappelijke meerwaarde van de bij IPSO* aangesloten Inloophuizen groot is, blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport van Sinzer BV. Zowel rondom ‘positieve gezondheid’ als voor de bredere maatschappelijke (financiële) waarde op het gebied van zorg en arbeidsparticipatie.

Minder eenzaamheid

Het belangrijkste effect realiseert het Inloophuis echter door onder andere bij te dragen aan een grotere mate van sociaal-maatschappelijke participatie (minder eenzaamheid), een verbeterde kwaliteit van leven en een verbeterd mentaal welbevinden van de bezoekers. Met het oog op beleidsdoelstellingen (zowel landelijk als lokaal) op het gebied van participatie en welzijn zijn dit belangrijke uitkomsten.

Effecten op positieve gezondheid

Bij positieve gezondheid gaat het niet alleen om de afwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat om zes domeinen:

  • Lichaamsfuncties: 54% van de bezoekers voelt zich energieker door het bezoeken van Inloophuizen. In Woerden kun je wandelen, meedoen aan Tai-Chi, allerlei vormen van Yoga en andere activiteiten.
  • Kwaliteit van leven: ruim 77% geeft aan dat een Inloophuis bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Het Inloophuis in Woerden biedt hiertoe activiteiten zoals zingen, rouwgroep, verhalen en poëzie;
  • Mentaal welbevinden: 71% van de bezoekers geeft aan zich door hun bezoek aan een Inloophuis beter te kunnen ontspannen. Inloophuis ‘Leven met kanker’ biedt bijvoorbeeld mindfulness en diverse creatieve activiteiten;
  • Sociaal-maatschappelijke participatie: 54% geeft aan dat zij zich door een Inloophuis minder alleen voelt in het ziekteproces. De inloop, het contact, een praatje maken, je verhaal kwijt kunnen, schilderen, zingen, een spelletje doen bevorderen deze participatie in Inloophuis ‘Leven met kanker’;
  • Zingeving: bijna één op de vier bezoekers (23%) geeft aan dat het Inloophuis heeft geholpen weer een betekenis van of doel in het leven te vinden. Ook in het Woerdense Inloophuis ontdek je weer nieuwe talenten en ervaar je nog steeds van waarde te zijn voor de maatschappij;
  • Dagelijks functioneren: in totaal ervaart 84% van de bezoekers een effect bij het dagelijks functioneren. Zowel door activiteiten op het gebied van bewegen als informatiebijeenkomsten en het onderlinge contact in het Inloophuis ‘Leven met kanker’ verbeteren het dagelijks functioneren.

Minder naar huisarts

Naast de effecten op de positieve gezondheid van bezoekers, zie verderop in dit persbericht, geeft 10% aan door het bezoeken van een Inloophuis minder vaak naar de huisarts te gaan. Wat betreft het bezoek aan een praktijkondersteuner is dit 8%. Aan de andere kant wordt 12% in het Inloophuis juist op deze hulp gewezen.

Kostenbesparing

Het verminderen van het gebruik van formele zorg en een kostenbesparing op dat gebied is geen doel op zich is. Toch creëren Inloophuizen en dus ook Inloophuis ‘Leven met kanker’ wel een financieel-maatschappelijke waarde via kostenbesparingen op het gebied van zorg en economische baten in relatie tot arbeidsparticipatie. Er is een grote groep mensen die mede door een bezoek aan een Inloophuis weer aan het werk gaat en daarmee minder een beroep doet op een uitkering. Dit leidt tot een totaal toegevoegde waarde van tussen de 4,3 miljoen euro in het meest conservatieve scenario tot 11,3 miljoen euro in het optimistische scenario, met een gemiddelde toegevoegde waarde van 7,8 miljoen euro per jaar.

Toekomstperspectief

Met activiteiten zoals wandelen, yoga, schilderen die bijdragen aan positieve gezondheid draagt Inloophuis ‘Leven met kanker’ bij aan positieve gezondheid. Maar dat niet alleen. Ook hulp van lotgenoten en het Inloophuis zelf dragen bij aan een positiever beeld van je levensomstandigheden. Zoals een gast verwoordde: “Hierdoor blijf je minder hangen in de ziekte. Hierdoor krijg je sneller zicht op een nieuw toekomstperspectief, waardoor je sneller terugkeert in de maatschappij.” En een andere gast: “ Fijn dat ze hier begrijpen dat je nooit meer dezelfde zult zijn als die je was.”

Foto: Expositie bij Bakkerij van Leeuwen van schilderijen gemaakt door gasten van het Inloophuis ‘Leven met kanker’ ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan in april 2018. Er weer toe doen komt hiermee nadrukkelijk naar voren.

 

Vrijwilliger Antonio del Rosario koninklijk onderscheiden

Blij verrast was 'onze' Antonio'.  Hij dacht dat hij met zijn dochter ging ontbijten bij Plein7 maar daar werden alle te decoreren personen ontvangen voordat ze onder luid applaus de Petruskerk binnen kwamen onder aanvoering van burgemeester Victor Molkenboer die een lange lijst van verdiensten op sportief gebied opsomde over onze 80-jarige vrijwilliger die eenmaal in de twee weken met gasten van ons Inloophuis wandelt op maandagmiddag.

Onlangs stond hij nog uitgebreid in de Woerdense Courant vanwege zijn 15-jarig jubileum als wandelbegeleider van mensen met een psychiatrische achtergrond. Lees het artikel over wat Antonio allemaal doet.

  

 

Nieuwe groep vrijwilligers geschoold.

Afgelopen vrijdag ontving een groep nieuwe vrijwilligers van het Inloophuis ‘Leven met kanker’ hun certificaat voor de basistraining van de overkoepelende organisatie IPSO. De basistraining van zes dagdelen biedt de vrijwilligers inzicht in de ziekte en de behandelingen, de emoties die er bij spelen, de lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen hiervan en de manier waarop ieder mens hier weer anders mee omgaat. De nieuwe vrijwilligers hebben geleerd hoe zij tot steun kunnen zijn.

Het Inloophuis ‘Leven met kanker’ biedt een plek aan mensen met kanker en hun naasten voor activiteiten, ontspanning en lotgenotencontact. Jaarlijks vallen er gasten af en komen er nieuwe bij. Eén op de vier mensen krijgt op enig moment in zijn of haar leven kanker. Vrijwilligers bieden begrip, een luisterend oor, troost, ondersteuning. De mens staat centraal en niet alleen het ziek zijn, het patiënt zijn. Ook vrijwilligers gaan en komen en de afgelopen periode volgden negen nieuwe vrijwilligers de speciale scholing waarmee het Inloophuis de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt en up-to-date houdt.

 

Agenda

Sponsoracties

Handige Links

Archief

 

 

 

Openingsuren

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

13:30 - 16:30

09:30 - 12:30

09:30 - 12:30

09:30 - 12:30

09:30 - 12:30

 

Inloophuis 'Leven met kanker'

Wilhelminaweg 12

3441 XC Woerden

0348 - 447 643

06 1400 4496

info@inloophuislevenmetkanker.nl

IBAN: NL48 RABO 0331107430

 

donateur worden